Islam & Seksualiteit

Wat zegt de islam over seks hebben als je verloofd bent (is dit toegestaan?)

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet allereerst duidelijk worden wat volgens de islam gezien wordt als een legaal, spiritueel huwelijk. Er is sprake van een huwelijk binnen de islam wanneer man en vrouw toestemming geven tot deze verbintenis ten overstaan van God, in aanwezigheid van een geestelijke die daartoe bevoegd is. Wel stelt de islam als voorwaarde dat de vader (als de vader er niet is of niet wil, een andere voogd) van de vrouw toestemming geeft voor deze verbintenis. Hier moeten twee getuigen bij aanwezig zijn, het liefst een van elke familie. Praktisch gezien ben je dan voor de islam getrouwd en mag je seksueel contact hebben.

Dit proces wordt in elk land anders beleefd en heeft in elk land andere tradities en gewoontes. In Maleisie bijvoorbeeld vindt er een feestelijke ceremonie plaats in de moskee waar alle familieleden, vrienden en kennissen van het bruidspaar aanwezig zijn. In Nederland adviseren we mensen om eerst in ondertrouw te gaan voordat men op een religieuze, islamitische wijze wil trouwen. Hierdoor wordt de stap serieus overdacht en rechten en plichten van de partners worden gewaarborgd. Bij monotheistische gelovigen in Nederland, bijvoorbeeld christenen, wordt soms onderscheid gemaakt tussen trouwen ten overstaan van God en trouwen voor de wet. Een huwelijk is voor hen pas compleet als het ten overstaan van God is bezegeld.

Bovenstaande ceremonieen kunnen bijvoorbeeld onder Turken of Marokkanen ver voor de bruiloft plaatsvinden. Soms zelfs al een half jaar voor het feest. Wanneer deze ceremonie heeft plaatsgevonden zijn mensen getrouwd en niet verloofd. Wanneer er alleen een wederzijdse trouwbelofte is uitgesproken en bovenstaande niet heeft plaatsgevonden is men dus niet getrouwd! De verloving verplicht de man of de vrouw niet tot het aangaan van het huwelijk en ander daarbij behorende verplichtingen. De verloving zelf is dan ook een informele gebeurtenis, waarvoor geen officiele handelingen zijn vereist. De periode waarin een koppel toewerkt naar een huwelijk noemt men de verlovingsperiode.

De verloving is bedoeld om publiekelijk aan te geven dat men van plan is te trouwen. Een trouwdatum hoeft echter niet noodzakelijk al bekend te zijn. Gezien het feit dat het een informele handeling is, die er alleen is om aan te geven dat men gaat trouwen, of dat nou op korte termijn is of niet, is het dus geen huwelijk. Dit houdt in dat alle vormen van seksueel contact verboden zijn. Hierin gelden dus dezelfde regels als bij seks voor het huwelijk. Seks, of welke vorm van toenadering dan ook, zoals zoenen en strelen, is niet toegestaan.