Islam & Seksualiteit

Mag ik van de islam voor een partner kiezen die niet islamitisch is? Is dit verschillend voor een man of een vrouw? Moet de ander zich bekeren?

Religieuze verscheidenheid wordt in de Koran door God omschreven als een onderdeel van de schepping:

"Indien uw Schepper had gewild, zouden allen die op aarde leven hetzelfde geloof hebben gehad. Wilt u de mensen dan dwingen gelovig te worden?" (Sura 10 vers 17).

Deze sura laat zien dat mensen een eigen wil hebben gekregen van God, en middels die eigen wil zelfstandig hun keuzes kunnen maken om de godsdienst te kiezen die bij ze past. De verschillen tussen mensen moet men bezien als onderdeel van God's wonderlijke schepping. Dit betekent dat mensen andermans geloof of ongeloof dienen te respecteren.

Maar wanneer het aankomt op een huwelijk tussen moslims en niet moslims, worden er binnen de islam wel een aantal restricties genoemd. Zo staat er in de Koran:

"En huwt geen afgodendienaressen voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slavin is beter, dan een afgodendienares, ofschoon zij u moge behagen. En huwt haar (gelovige vrouwen) niet aan afgodendienaren uit, voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slaaf is beter, dan een afgodendienaar, ofschoon hij u moge behagen. Zij noden tot het Vuur, maar Allah noodt u tot de Hemel en tot vergiffenis door Zijn gebod. En Hij maakt Zijn tekenen aan de mensen duidelijk, opdat zij lering zullen trekken." (Sura 2, vers 222)

In de bovenstaand vers vertelt God de moslims (zowel man als vrouw) dat het hun niet is toegestaan om te trouwen met mensen die geen geloof aanhangen of polytheistisch zijn. Het risico zit er in dat de gelovige zich laat beinvloeden door de ideeen van de niet-gelovige huwelijkspartner en die zouden hem/haar van het geloof kunnen brengen. De praktijken en moraal van gelovigen en niet-gelovigen zouden bovendien dermate kunnen verschillen, dat wanneer ze zouden trouwen dit onverenigbaar zou zijn. In Sura 5 blijkt echter dat God wel een uitzondering maakt voor het trouwen van moslimmannen met vrouwen die deel uit maken van de Mensen van het Boek (Joden, Christenen en Sabiers):

"Alle goede dingen zijn u deze dag geoorloofd. Het voedsel der mensen van het Boek is u geoorloofd en uw voedsel is hun toegestaan. En geoorloofd zijn voor u kuise, gelovige vrouwen en kuise vrouwen uit het midden degenen, wie het Boek was gegeven voor u, wanneer gij haar haar huwelijksgift geeft, een geldig huwelijk aangaande en geen ontucht plegende, noch heimelijk minnaressen nemende."  (Sura 5 vers 5)

De reden waarom moslims wel mogen trouwen met bijvoorbeeld joden of christenen, heeft te maken met het feit dat zij ook geloven in een God en grotendeels de profeten erkennen die door God volgens de Koran zijn gezonden.

Meteen rijst de vraag, waarom mannen dit wel mochten en vrouwen niet? Het belang van het belijden van het geloof in alle vrijheid is erg belangrijk. Een van de uitleggen is dat men in de tijd van de profeet leefde in een patriarchale samenleving waarbij het leven in stam-verband de normale gemeenschapsstructuur was. Wanneer een vrouw trouwde, werd ze automatisch lid van de stam van haar echtgenoot en diende ze de gebruiken en praktijken van zo'n stam aan te nemen en te gehoorzamen.

De islam brak met deze traditie, door de joodse en christelijke vrouwen van de moslimmannen wel hun eigen godsdienst vrij te laten belijden op de manier zoals zij dat zelf wilden. Ook al waren ze getrouwd met een lid van een moslim-stam en waren ze zelf ook een lid van een moslim-stam geworden. Wanneer een moslimvrouw trouwde met een man van de Mensen van het Boek kon haar deze vrijheid niet worden gegarandeerd.

De andere vraag is of de ander zich dan moet bekeren om te kunnen trouwen met een moslim-man of -vrouw. Deze vraag lijkt ingegeven door culturele invloeden, omdat deze vraag betekent dat de toekomstige partner alleen op deze gronden gerespecteerd wordt door de ouders of de familie. Iemand die zich wil bekeren voor een partner is geen bekeerd persoon. Geloof is immers een hele persoonlijke zaak en bekeren doet men alleen voor zichzelf. En zoals God in de Koran zegt:

""Er is geen dwang in de religie." (sura 2 vers 256)

De islam verplicht dus niemand om zich te bekeren om te kunnen trouwen.