Islam & Seksualiteit

Hoe staat de islam tegenover (jonge) vrouwen die hun maagdelijkheid verliezen als gevolg van ongewenst seksueel contact?

Het mag duidelijk zijn dat wanneer vrouwen of mannen hun maagdelijkheid verliezen als gevolg van ongewenst seksueel contact of verkrachting, zij absoluut niet schuldig zijn aan hetgeen ze is overkomen. Het verliezen van maagdelijkheid door dwang of situaties waar iemand zelf niet voor heeft gekozen is niet die persoon zijn fout, en wordt om die reden ook niet gezien als zonde. De islamitische geleerde Al-Ghazali schrijft in zijn boek Almustasfi:

"Hij/Zij die gedwongen zijn tot iets zijn niet schuldig (..) en hen treft geen blaam."

De Profeet zei verder:

"God vergeeft mijn gemeenschap haar fouten, hetgeen ze zijn vergeten en het geen waartoe ze gedwongen zijn."

Iemand die verkracht of misbruikt is doet hier niet vrijwillig aan mee en wordt dus niet gezien als iemand die ontucht of overspel heeft gepleegd. Degene die zoiets overkomt moet juist door de directe omgeving opgevangen worden en warmte en veiligheid ontvangen. De term maagdelijkheid is niet iets wat lichamelijk moet worden benaderd, maar juist beoordeeld moet worden op de intenties. Iemand die verkracht of misbruikt is, is dus eigenlijk nog gewoon maagd. Ook moeten de islamitische mannen (en omgekeerd de vrouwen) weten dat wanneer zij een vrouw of man willen huwen die seksueel is misbruikt, hij of zij binnen de islamitische wet nog steeds een maagd is.

Is de islam niet de religie van vergeving? En als Allah de verhevene bereid is te vergeven, wie zijn wij dan om niet te vergeven? Het bekende islamitische principe gebaseerd op de overleveringen van de Profeet vzmh is:

"Berouw vergeeft de zonde die voor het berouw tonen zijn gebeurd. Degene die berouw heeft getoond is als degene die geen zonde heeft."

God zegt in de Koran:

"- Met uitzondering van hen die berouw hebben en geloven en goede daden doen, voor de zulke zal Allah de slechte daden in goede daden veranderen, want Allah is Vergevingsgezind, Barmhartig! En hij die berouw heeft, en het goede doet, wendt zich voorzeker berouwvol tot Allah. -"(Sura 25 vers 70/71)