Islam & Seksualiteit

Mag je volgens de islam orale seks hebben?

Orale seks is toegestaan binnen de islam. Een man en vrouw mogen volledig van elkaar genieten op de manier zoals zij dat willen in de breedste zin van het woord. Seks binnen het huwelijk wordt als heel belangrijk gezien, omdat dit ervoor kan zorgen dat de huwelijksrelatie gezond blijft. Bovendien kan het de liefde voor elkaar versterken. Binnen de islam wordt plezier in seks binnen het huwelijk gezien als een recht van de vrouw en de man. God heeft de man en de vrouw geschapen met seksuele gevoelens zodat zij binnen het huwelijk hiervan kunnen genieten.

Surat Al-Baqara 187(2/187): " ...Daarom moogt gij nu tot haar ingaan en betrachten, hetgeen Allah u heeft verordend."

Islamitische geleerden Abdellah bin Baz en Abdellah ben Kaud schrijven in hun boek 'Fatwa's voor de Eeuwige Hemel' dat een man en een vrouw volledig van elkaars lichaam mogen genieten. Zij noemen wel een aantal uitzonderingen: er mag geen gemeenschap plaatsvinden tijdens de menstruatie, seksuele gemeenschap mag alleen vaginaal plaatsvinden (dus niet anaal) en gemeenschap na de bevalling als er bloedingen zijn, is ook niet toegestaan. Verder is seksuele gemeenschap tussen een echtpaar ook niet toegestaan tijdens een aantal belangrijke gebeurtenissen waaronder bij aanvang van Umrah (kleine bedevaart) en de aanvang van de Hadj (grote bedevaart). Het is weer toegestaan totdat alle verplichtingen daar zijn uitgevoerd.

Orale seks is binnen de islam ook verboden als het onder dwang gebeurd. Een huwelijk moet als belangrijke eigenschap een goede communicatie hebben. Rekening houden met elkaars voorkeuren en respect hebben voor elkaar behoort tot de belangrijkste basisvoorwaarden voor een goed huwelijk. Het is daarom verboden de partner te verplichten of te dwingen tot seksuele handelingen die voor de ander ongewenst zijn.

In bovenstaande tekst worden alle verboden vermeld op het gebied van seks binnen het huwelijk. Orale seks wordt niet genoemd, dus dat is toegestaan. Overigens betekent dit wel dat orale seks ook niet is toegestaan tijdens de menstruatie. Tijdens de menstruatie mag de vrouw wel haar man oraal bevredigen, de man mag zijn vrouw alleen niet oraal bevredigen gedurende de tijd dat zij ongesteld is.

De koran zegt over menstruatie in surat Al-Baqara vers 222  :" En zij vragen u omtrent de menstruatie. Zeg (hun): Het is iets schadelijks, blijft dus gedurende de menstruatie van de vrouwen weg en gaat niet tot haar in, voordat zij hersteld zijn. Maar wanneer zij zich hebben gereinigd, gaat tot haar in, zoals Allah het u heeft bevolen. Allah bemint hen, die zich tot Hem wenden en zich rein houden."

Wel mag je op andere manieren seksueel actief zijn ten tijde van de menstruatie zolang de man niet bij zijn vrouw naar binnen gaat. Wanneer de profeet Mohammed en een van zijn vrouwen behoefte hadden aan seksuele intimiteit tijdens de menstruatie, legde de vrouw in kwestie een doek om haar geslachtsdelen, zodat het bloed werd opgevangen. De profeet en zijn vrouw genoten dan van elkaar zonder dat er geslachtsgemeenschap of orale seks plaatsvond. Je mag elkaar dus kussen, aanraken, strelen enzovoort, zolang er maar geen geslachtsgemeenschap of orale bevrediging van de vrouw plaatsvindt. De man mag gedurende deze periode wel oraal worden bevredigd.

Tegenwoordig hoef je geen doek om te doen om menstruatiebloed op te vangen. Er zijn modernere en betere middelen om het menstruatiebloed op te vangen, zoals een tampon of maandverband.