Voorbereiding op het huwelijk

Onder druk van mijn ouders/familie heb ik ingestemd te trouwen. Nu twijfel ik heel erg aan mijn keuze. Wat moet ik doen?
Als je twijfelt is het belangrijk dit bespreekbaar te maken met je ouders en je toekomstige partner. Het gaat om jouw geluk en daarmee ook (deels) dat van jouw aanstaande echtgenote en jouw (toekomstige) kinderen. Liefde voor elkaar liefde kan ook groeien binnen een gearrangeerd of onder druk gesloten huwelijk. Het kan ook zijn dat je gevoelens naar een ander uitgaan. Maar dat je ouders het niet eens zijn met jouw keuze. Je kunt dan iemand uit je omgeving vragen om te bemiddelen tussen je ouders en jou, bijvoorbeeld een oom, tante of goede familievriend(in) van wie je weet dat hij of zij achter jouw keuze staat. Er zijn veel jongeren die worstelen tussen de wens van de ouders en hun eigen voorkeur.

Als jij het niet eens bent met de keuze van je ouders, of liever helemaal niet wil trouwen, en je wordt hiertoe gedwongen dan is het strafbaar. Ook in Marokko en Turkije. Dat staat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, waarvan beide landen lid zijn. Je kunt meer informatie vinden over gedwongen en gearrangeerde huwelijken op de website: yourright2choose.nl