Ongewenste zwangerschap

Komt iemand het te weten dat ik een abortus heb laten doen?
Nee.  Een abortus is anoniem. Je krijgt voor en na de ingreep geen post thuis. De abortus wordt ook op een andere manier geregistreerd voor de verzekering. Als de hulpverleners in de abortuskliniek jouw gegevens vragen, gebruiken ze deze voor de eigen administratie. Net als de huisarts geven abortusartsen en -hulpverleners nooit informatie aan anderen zonder dat ze jouw daarvoor toestemming hebben gevraagd. Ook niet aan jouw familie, partner of vrienden. Ook niet als je jonger dan 16 jaar bent.