Ongewenste zwangerschap

Heb ik toestemming van mijn ouders nodig voor een abortus?

Ben je jonger dan 12 jaar, dan is die toestemming van je ouders noodzakelijk. Vind je dat moeilijk, dan kun je in ieder geval met de huis- of abortusarts praten om een oplossing te bedenken. 

Ben je tussen 12 en 16 jaar oud: dan heb je toestemming nodig van je ouders. In bijzondere omstandigheden zijn, zoals spoed, neem dan contact op met je huisarts. Of met een arts van de abortuskliniek. Hij of zij beoordeelt of je de gevolgen van je keuze voor abortus begrijpt. Artsen vertellen je ouders niets als jij dat niet wilt.  Zij hebben een beroepsgeheim.

Ben je tussen 16 en 18 jaar oud: je hebt alleen toestemming van je ouders nodig als een arts heeft vastgesteld dat je zelf niet in staat bent de gevolgen van een abortus te begrijpen. En daarom zelf niet kunt beslissen of je wel of geen abortus wilt.

Vanaf 18 jaar heb je geen toestemming van je ouders nodig voor een abortus.