Ongewenste zwangerschap

Hoe gaat een abortus in zijn werk?
Als een vrouw langer dan 16 dagen zwanger is en abortus wil, moet ze daar volgens de wet minimaal vijf dagen bedenktijd voor nemen. Dus een abortus kan pas minstens vijf dagen plaatsvinden nadat zij een eerste gesprek hierover heeft gehad met de huisarts of abortusarts (deze werkt in een abortuskliniek).  

Een abortus kan op drie manieren worden uitgevoerd; abortuspil, of abortus. Welke manier wordt gebruikt hangt af van het aantal weken dat de vrouw zwanger is. Tot en met een zwangerschap van 24 weken is abortus mogelijk.  In de praktijk doen Nederlandse klinieken en ziekenhuizen dit tot ongeveer 22 weken. Twee of drie weken na de behandeling doet de abortusarts nog een nacontrole. De eigen huisarts kan dit ook doen.

Hoe langer wordt gewacht, hoe zwaarder de ingreep. Een vrouw die abortus wil, zal dus zo snel mogelijk hulp moeten zoeken!