Seksualiteit

Zijn er verschillen in seksuele gezondheid tussen jongeren van verschillende etnische herkomst?
Het aantal ongeplande zwangerschappen en het aantal abortussen onder allochtone meisjes is groter dan onder autochtone meisjes. Met name relatief veel Surinaamse, Antilliaanse en Afrikaanse meisjes worden onbedoeld zwanger: ongeveer 70% van hen kiest voor een abortus, 30% wordt tienermoeder. Een van de oorzaken van een onbedoelde zwangerschap is dat deze meisjes weinig seksuele voorlichting hebben gehad. Wanneer deze meisjes seksueel actief worden, gebruiken ze vaak geen anticonceptie, of niet op de goede manier. hebben een hoger risico ten aanzien van abortus en tienermoederschap.