Islam & Seksualiteit

Wat mag wel en wat mag niet voor het huwelijk wat betreft seks en relaties volgens de islam?

De islam erkent de seksuele driften van de mens en ziet dit als een natuurlijk verschijnsel. Het heeft duidelijke regels opgesteld als het gaat om seks. De godsdienst keurt het af wanneer mensen zich ongeremd overgeven aan hun seksuele behoefte. Het zou leiden tot zaken die de mens en zijn omgeving alleen maar kunnen schaden.

Om deze behoefte binnen de perken te houden, heeft God het huwelijk ingesteld als plek om te genieten van deze behoefte. De islam ziet seksuele gemeenschap in een huwelijk als vorm van aanbidding. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

"In jullie toenadering (tussen man en vrouw) zit een beloning (Met toenadering bedoeld de profeet de seksuele daad tussen man en vrouw)."

Zij zeiden:" O Profeet van Allah, dat een ieder van ons aan zijn (seksuele) drang toegeeft en daar ook nog voor wordt beloond?"

De Profeet vzmh zei: " Zien jullie in dat wij tegenover een zonde een straf hebben staan? Zo zetten wij tegenover het geen toegestaan is een beloning."

Maar wat als iemand niet in staat is om te trouwen? De profeet en de Koran zijn hier duidelijk in; buiten het huwelijk om is het beter voor de mens om zich niet over te geven aan zijn seksuele lusten. Relaties buiten het huwelijk worden niet toegestaan omdat deze kunnen leiden tot ongeoorloofde seks. Vanuit de islamitische ethiek is het ongehuwd samenwonen, dus zonder dat de islamitische huwelijksbevestiging is uitgesproken, niet toegestaan. Behalve dat dit wordt gezien als immoreel, wordt er ook gesteld dat koppels die kiezen voor samenwonen zonder te trouwen geen verantwoording (durven te) nemen voor elkaar (Van Bommel et al., 2005).

Het advies dat de profeet gaf (overgeleverd door Abdullah ibn Mas'ood) aan vrijgezelle mannen en vrouwen die behoefte hadden aan seks, luidde als volgt:

"O jongeren, diegenen van jullie die in staat is om te trouwen, moet trouwen. En wie daar niet toe in staat is moet gaan vasten, want het is voor hem een bescherming."

Een andere les in zedelijkheid die in de Koran wordt genoemd:

"Zeg tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en dat zij hun passies beheersen. Dat is reiner voor hen. (...) En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en dat zij hun passies beheersen" (Sura 24 vers 30-31).

Nadat dit vers tot de profeet was gekomen legde hij de betekenis uit aan zijn volgelingen. Zijn volgelingen vroegen zich af hoe zij zich dan konden bewegen als zij steeds hun ogen moesten neerslaan. De profeet antwoordde dat iedereen mocht kijken waar die maar naar wilde kijken, maar dat de zogenaamde tweede blik, de gepassioneerde blik niet was toegestaan. Hierop antwoordde een van zijn volgelingen op een humoristische wijze, dat hij er dan wel voor zou zorgen de eerste keer meteen goed te kijken! (Ibn Hanbal, Abu Dawud, Tirmidhi in Van Bommel et al., 2005:53).