Islam & Seksualiteit

Wat zegt de islam over stellen die een relatie hebben voor het huwelijk? En wat als deze stellen met elkaar willen trouwen?

We weten dat de islam voor huwelijkse relaties afkeurt, omdat dit kan leiden tot losbandigheid. Maar we weten ook dat veel moslims zich niet kunnen houden aan dit voorschrift. De islamitische theoloog Abdulwahid van Bommel zegt hier over:

"Jongens en meisjes, of mannen en vrouwen die nog niet zijn getrouwd worden verondersteld kuis te leven volgens de islam. De realiteit ziet er echter heel anders uit. Er wordt wel een groot verschil gemaakt tussen kortstondige 'lustverhoudingen' of 'one-night stands' en een relatie met als duidelijke intentie om echt man en vrouw te worden."

Verder zegt hij : "Omdat de islam niet onmenselijk is in zijn regelgeving van de sjariah, wordt er, voor situaties waarbij relaties voor het huwelijk tot een huwelijk leiden, binnen alle leerscholen aan de huwelijkssluiting een soort berouw (tauba/istighfaar) en vergiffenis werking met terugwerkende kracht toegekend. Indien de imam weet dat het stel een relatie heeft gehad voor het huwelijk, dan laat hij de bruid en de bruidegom voor een symbolische periode uit elkaar gaan om opnieuw met elkaar kennis te maken volgens de gebruiken die men wil volgen. Wij kunnen als mensen niet bepalen wie Allah vergeeft of niet. Dat bepaalt Hij alleen zelf." 
(bron: www.lokum.nl)