Islam & Seksualiteit

Wat is het verschil tussen meisjes en jongens of mannen en vrouwen op het gebied van seks voor het huwelijk? Mogen jongens meer experimenteren?

We lezen in de Koran en in de overleveringen van de Profeet vzmh dat seksuele relaties voor en buiten het huwelijk verboden zijn, zowel voor mannen als vrouwen. In een uitgebreide hadith die is overgeleverd door Abu Umama staat dat er een jongeman naar de profeet kwam met de volgende vraag:

"Boodschapper van God, geef mij toestemming om ontucht/overspel te plegen."

De metgezellen van de Profeet vzmh liepen naar de jongeman en maanden hem vol verontwaardiging te stoppen. De Profeet vzmh vroeg de jongeman om dichterbij te komen.

Hij (de Profeet vzmh) zei: "Zou je dit (het plegen van ontucht/overspel) je moeder toewensen?"
Hij (de jongeman) zei: "Nee Wallah, moge God mij voor jou opofferen."
Hij (de Profeet vzmh) zei: "Ook de mensen willen dit niet voor hun moeders. Zou je het voor je dochter willen?"
Hij (de jongeman) zei: "Nee Wallah, moge God mij voor jou opofferen."
Hij (de Profeet vzmh) zei: "Ook de mensen willen dit niet voor hun dochters. Zou je het voor je zus willen?"
Hij (de jongeman) zei: "Nee Wallah, moge God mij voor jou opofferen."
Hij (de Profeet vzmh) zei: "Ook de mensen willen dit niet voor hun zussen. Zou je het voor je tante aan vaders zijde willen?"
Hij (de jongeman) zei: "Nee Wallah, moge God mij voor jou opofferen."

De profeet ging door met het noemen van meerdere familieleden, waarop de jongeman dezelfde antwoorden gaf. Hierop plaatste de profeet zijn hand op de borst van de jongeman en zei : "O Heer, vergeef hem zijn zonden, reinig zijn hart, en behoed zijn kuisheid."
De jongeman wenste daarna geen overspel of ontucht meer te willen plegen.

De Profeet confronteert de jongeman met zijn vrouwelijke familieleden. Hij wil hiermee laten zien dat er, wat overspel betreft, geen onderscheid is tussen mannen en vrouwen. Dat wat mannen slecht vinden voor vrouwen is ook slecht voor henzelf. Toch komt het voor dat verschillende islamitische culturen de seksuele activiteit van jongens en mannen toelaten en soms zelfs aanmoedigen terwijl vrouwen en meisjes juist heel streng worden gehouden. Dit is onrechtvaardig en in strijd met de islamitische moraal. Vrouwen en mannen hebben dezelfde rechten op dit gebied en moeten zich houden aan dezelfde regels.