Islam & Seksualiteit

Wat zou ik volgens de islam moeten doen als iemand uit mijn directe omgeving homoseksueel blijkt te zijn?

Helemaal niks. Als moslim hoort men zich niet bezig te houden met het seksuele prive leven van mensen. Het is de plicht van moslims om mensen geen schade te berokkenen, ze met rust te laten en ze in vrede te laten leven, ook homoseksuelen! Men hoeft het niet eens te zijn met hun handelen. Net zoals anderen het niet eens kunnen zijn met de keuzes die een ander maakt.

Als men iemand kent die moslim is, en die persoon zegt homoseksueel te zijn, dan heeft de ander hier niets mee te maken. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn daden en, zo geloven moslims, moet hier in het leven na de dood verantwoording over worden afgelegd. Dit is erg persoonlijk. Zo heeft niemand het recht om het heft in eigen handen te nemen, voor rechter te spelen of mensen te straffen of te veroordelen op basis van zijn eigen belevenis! Zie het filmpje over homoseksualiteit van Tariq Ramadan.

Homoseksuele handelingen zijn in de islam maar ook in het jodendom en christendom een zonde; zoals vele andere zonden. De islam beschrijft dat God de mens in paren van man en vrouw heeft geschapen, zodat zij rust en genot bij elkaar kunnen vinden en deel kunnen nemen aan het bijzondere proces van de voortplanting. Daarom zijn de meeste geleerden het er over eens, dat homoseksuele handelingen niet passen bij wat de Koran ziet als de natuurlijke weg. Toch wordt het bestaan van homoseksualiteit als geaardheid niet ontkend door de islam. De homoseksuele handelingen worden afgewezen, niet het homoseksueel zijn. Zo bestaan er homoseksuelen die zich homo voelen, en dus niets voelen voor de andere sekse, maar zich niet over willen geven aan seksuele handelingen. Dit zien zij als iets zondigs en zij zien hun geaardheid als een beproeving die hen door God is gegeven.

Wanneer men een godsdienst van vrede belijdt hoort men zich dus ook vredig en geweldloos te gedragen. Elke gelovige heeft het recht om zijn godsdienst te verdedigen of te verkondigen zolang dit niet gepaard gaat met verbaal of non-verbaal geweld. Zeggen dat homoseksuele handelingen niet toegestaan zijn in de islam is ��n ding; iemand kwetsen op welke manier dan ook om zijn homoseksualiteit, is totaal iets anders en daarom ook niet toegestaan binnen de islam!