Anticonceptie

Komen mijn ouders het te weten als ik via de huisarts aan de pil ga?

Nee. De huisarts heeft beroepsgeheim. Dit betekent dat hij of zij zonder jouw toestemming niets over jou mag vertellen aan anderen. Informeer voor de zekerheid bij je zorgverzekeraar of ze op hun afschriften vermelden dat je een vergoeding krijgt voor de pil of andere anticonceptie. Wordt dit vermeld dan kun je de huisarts vragen om een aangepast recept waardoor een pilconsult en -uitgave niet op de afschriften komen te staan.