Relaties en partnerkeuze

Wat kan iemand doen als hij of zij wordt uitgehuwelijkt en een partner moet trouwen waar hij of zij niet van houdt?
Iedereen heeft recht op een vrije partnerkeuze. Dit betekent dat men niet uitgehuwelijkt mag worden met een partner waar men zelf niet mee ingestemd heeft. In dat geval kunnen jonge mensen hulp zoeken bij een vertrouwenspersoon. Dit kan soms een docent zijn, een huisarts, een goede bekende of iemand die men vertrouwt. Het is ook mogelijk iemand in te schakelen die invloed kan uitoefenen op de familie of ouders zodat een gedwongen huwelijk of uithuwelijking wordt voorkomen. Meer informatie over steun en hulpverlening aan jonge mensen die worden uitgehuwelijkt, is te vinden via deze websites: http://www.spior.nl  www.hulpmix.nl