Relaties en partnerkeuze

Wat is 'geregistreerd partnerschap' in Nederland?
Het geregistreerd partnerschap is een offici�le samenlevingsvorm, waarin rechten en plichten gelden die voortvloeien uit de wet. Het geregistreerd partnerschap komt tot stand bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Net als bij het huwelijk, ga je hierbij in ondertrouw en geef je officieel je 'jawoord', met getuigen erbij. Het geregistreerd partnerschap is in vele opzichten gelijk aan het huwelijk. Net zoals bij trouwen geldt bijvoorbeeld dat partners verplicht zijn om elkaar (binnen hun mogelijkheden) financieel te onderhouden.