Relaties en partnerkeuze

Wat wordt bedoeld met een 'gemengd' huwelijk?
Twee mensen met een verschillende culturele achtergrond trouwen met elkaar: een Turkse vrouw trouwt met een Marokkaanse man, een Engelsman trouwt met een Deense, een Chinees trouwt met een Russin. Wanneer een vrouw ouders heeft die in Turkije zijn geboren (en zijzelf is in Nederland geboren) en trouwt met een man die in Turkije is geboren, is het geen gemengd huwelijk. De culturele achtergrond van zowel de man als de vrouw is immers hetzelfde, namelijk Turks.