Relaties en partnerkeuze

Wat wordt bedoeld met 'uithuwelijking'?
Uithuwelijking is een oude traditie of gewoonte waarbij de partners elkaar niet zelf uitkiezen. Ouders of grootouders kiezen de partner voor hun kinderen en maken dan afspraken over het huwelijk. Zowel jonge mannen als jonge vrouwen kunnen uitgehuwelijkt worden. Uithuwelijking komt ook nog wel eens voor om de eer van de familie te redden. In Nederland en de rest van Europa is uithuwelijking wettelijk niet toegestaan. Zie voor achtergrondinformatie http://www.spior.nl