Relaties en partnerkeuze

Wat zijn de gevolgen voor jonge mensen als ze niet hun eigen partner kunnen kiezen?
Als jonge mensen niet zelf mogen bepalen met wie ze omgaan of met wie ze een relatie willen hebben, kan dit emotionele en lichamelijke gevolgen hebben. Als contacten met belangrijke anderen verbroken moeten worden, kan dit leiden tot heftig verdriet en een nog sterker verlangen naar elkaar. Uit angst voor de reactie van de ouders of familie verbreken jonge mensen de relatie of onderhouden in het geheim contact. Geheime relaties kunnen echter ook leiden tot gevoelens van spanning en stress. Vooral langdurige stress is ongezond voor mensen. Het is van belang dat mensen zelf invloed hebben op hun eigen toekomst of levensgeluk en zelf hun eigen partner kunnen kiezen.