Relaties en partnerkeuze

Kiezen jonge mensen altijd zelf hun partner uit?
Steeds meer jonge mensen willen zelf hun partner kiezen. Ze beslissen graag zelf met wie ze een relatie aangaan en met wie ze willen trouwen. Soms zijn jonge mensen bang dat hun ouders hun partner zullen afwijzen of een relatie zullen afkeuren. Vooral als de partner niet eenzelfde culturele of religieuze achtergrond heeft. Hierdoor ontstaan soms conflicten met ouders. Om problemen te vermijden houden sommige jonge mensen rekening met de wensen en verwachtingen van hun ouders. Anderen gaan de discussie juist aan met hun ouders. Jonge mensen hebben het recht zelf hun eigen partner uit te kiezen (Universele rechten van de mens). Uithuwelijking of gearrangeerde huwelijken zijn in Nederland niet toegestaan. Deze kunnen wel in het geheim plaatsvinden. Over deze aantallen zijn geen betrouwbare gegevens beschikbaar.